top of page
voojaar 2010 290.webp

Kind & Gezinstherapie

            Opvoeden is topsport. Herken je dit?

 

  • Je kind zit niet lekker in zijn vel

  • Moeilijk gedrag bepaalt de sfeer in huis

  • Je puber lijkt onbereikbaar

Soms staan gezinnen zwaar onder druk omdat een ziekte of aandoening een zware stempel op het gezin drukt.

Bij een kind met een ernstige aandoening of ziekte heeft het hele gezin invloed op zijn of haar leefsituatie. En omgekeerd heeft de aandoening of ziekte weer invloed op het gehele gezin. Gedrag is altijd logisch.

Het is in alle gevallen belangrijk om er samen over te blijven praten en tot goede oplossingen te komen. Wanneer dit niet lukt en het tot veel spanning, verdriet of irritaties leidt, kan gezinstherapie de uitkomst bieden. Graag help ik jullie daarbij.

 

Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie. Het gezin vormt een systeem en de problemen in het gezin staan centraal. Ik besteed aandacht aan de interactie en de relatie tussen de gezinsleden. Door met elkaar in therapie te gaan leren gezinsleden elkaar beter te begrijpen en elkaar beter te ondersteunen.

 

De inhoud van de behandelingen sluit aan op wat er nodig is binnen een gezin. Daarom ziet elke therapie er anders uit. Vaak zijn er ook individuele sessies met gezinsleden. Soms alleen met ouders en soms alleen met de kinderen. 

Therapie op maat dus, aansluitend bij wat nodig is en passend bij jullie gezin.

bottom of page